TỈNH PRIMORYE VÀ TP. HẢI PHÒNG KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC TẠI DIỄN ĐÀN KINH TẾ QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG LẦN THỨ 3

07.09.2017 Maya Lytkina 0

Приморье и вьетнамский город Хайфон подписали соглашение о сотрудничестве на третьем ВЭФ 05 Сентября 2017, 19:00   Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал соглашение о сотрудничестве […]