THÔNG BÁO

26.03.2016 Maya Lytkina 0

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM (HỘI NVN) Tỉnh Primorye, LB Nga THÔNG BÁO Nhận thư mời của Cục văn hóa Vùng Primorye và BTC cuộc thi […]

THƯ CÁM ƠN

10.06.2016 Maya Lytkina 0

THƯ CÁM ƠN CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT NAM(HNVN) TỈNH PRIMORYE, LB NGA DÀNH CHO HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (HỘI SVVN)

1 2 3 4